Obres en vies públiques

Sclat
Els plors de la terra
Canillita
Nace un hombre
Nace un hombre
Homenaje Espasa
Homenatge Manolo Calpe
Homenatge Manolo Calpe
Esfuerzo
Estampida
Estampida
La cultura - Ferro i acer inox (4,50x2,30m)